Katolicki Uniwersytet Lubelski planuje wzmocnić techniczne kierunki kształcenia w Stalowej Woli. Poinformowano o tym podczas debaty z udziałem władz uczelni, miasta i przedstawicieli biznesu. Jednocześnie prowadzona będzie konsolidacja kierunków. Oznacza to,że od nowego roku akademickiego w Stalowej Woli nie będzie już naboru na takie kierunki jak prawo, socjologia czy pedagogika....
Najpierw występ Zespołu Pieśni i Tańca Racławice, potem rozmowy o patriotyzmie. W Katolickim Domu Kultury "Arka" w niżańskich Racławicach spotkali się naukowcy, mieszkańcy i młodzież. To była jednocześnie lekcja historii oraz wymiana poglądów na temat przejawów patriotyzmu dawniej i dziś. Uczestnicy debaty uznali, że w ich najbliższym otoczeniu można znaleźć...
Około 800 studentów Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli uroczyście zainaugurowało nowy rok akademicki.W auli imienia Solidarności odbyła sie m.in. immatrykulacja studentów pierwszego roku. Jest ich 182. Przyjęto też 53 słuchaczy studiów podyplomowych, ale trwa jeszcze nabór. W tym roku największą popularnością cieszyła się pedagogika, następnie prawo i...
Milion złotych do podziału dostało sześć podkarpackich uczelni wyższych. To pieniądze z budżetu województwa. Będą przeznaczone przede wszystkim na doposażenie uczelnianych laboratoriów i ośrodków kształcenia. O dotacje starało się 11 jednostek. Po 350 tysięcy złotych otrzymały Politechnika Rzeszowska na doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego i Uniwersytet na zakup specjalistycznej aparatury badawczej...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj