W Rzeszowie odbyły się wczoraj obchody rocznicy agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku.Rozpoczęła je msza święta w Kościele świętego Krzyża, później uroczystości przeniosły się pod Krzyż Pamięci Ofiar Komunizmu. w trakcie tej części obchodów odmówiona została modlitwa za zmarłych, poległych i pomordowanych.Jak podkreśla inicjator obchodów, przewodniczący Podkarpackiego Związku...
W Dynowie dziś uroczystości w rocznicę zamordowania około 400 Żydów. Rozpoczną się o godz. 13.00 w Centrum Historii Polskich Żydów. Niemcy zajęli Dynów 15 września 1939 roku, w drugi dzień święta Rosz haSzana. Od razu wypędzili z domów mężczyzn żydowskich i kazali im zebrać się na szkolnym podwórzu. Dużą grupę...
Opisy prawie 900 cmentarzy i kwater wojennych, zbiorowych i indywidualnych mogił ofiar wojen jakie przetoczyły się przez teren obecnego Podkarpacia umieszczono na platformie internetowej. Projekt pod nazwą „Miejsca Pamięci Narodowej – mogiły wojenne” umieścił na swojej stronie Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Platforma zawiera opisy miejsc pochówku w których spoczywa około 200...
Dziś 74 rocznica likwidacji obozu pracy przymusowej w Pustowie koło Dębicy. W dniach 23 do 27 lipca 1944 roku do innych obozów przetransportowano Żydów i Polaków. W obozie (wcześniej) przez kilka miesięcy przebywali też jeńcy radzieccy ale ze względy na koszmarne warunki, choroby i dużą śmiertelność, stworzony dla nich podobóz...
76 lat temu hitlerowcy dokonali pierwszej i największej selekcji a potem wywózki i egzekucji ludności żydowskiej z dębickiego getta. Dzień 21 lipca 1942 roku uznawany jest za początek likwidacji getta. Kierował nią pochodzący z Wiednia szef dębickiego gestapo Juliusz Garbler. Około 2200 osób wysłano do obozu zagłady w Bełżcu, 200...
Ulicami Rzeszowa przeszedł Marsz Upamiętniający Haniebną Likwidację Getta Żydowskiego. Jego uczestnicy przeszli z Dworca PKP Staroniwa do Placu Ofiar Getta w pobliże Starej Synagogi. W 1942 roku Żydzi przeszli tą trasą w odwrotnym kierunku - najpierw zgromadzono ich na placu powstałym w wyniku wyburzenia żydowskiego cmentarza, dziś noszącym nazwę Placu...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj