Na Podkarpaciu maleje liczba dzieci i młodzieży. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ostatnich dziesięciu latach, w grupie wiekowej od 7 do 20 lat ubyła 1/4 całej populacji. W ubiegłym roku dzieci i młodzieży w tej grupie wiekowej było niespełna 314 tysięcy. Stanowili oni 14,7% ogółu ludności województwa podkarpackiego. W...
W ubiegłym roku w województwie podkarpackim o niemal sto zmalała liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Tym samym znalazło się ono w czołówce województw, w których pracowało się najbezpieczniej. Jak podaje GUS, na Podkarpaciu było prawie 3,5 tysiąca poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W tej liczbie jest 18 osób, które...
Wyraźna zmiana obyczajowości przy zawieraniu związków małżeńskich. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny coraz więcej par decyduje się na zawarcie związku przed urzędnikiem stanu cywilnego. W skali kraju ich odsetek to około 38%. Według GUS w roku 2017 na Podkarpaciu zawarto prawie 11 tysięcy małżeństw, z czego ponad jedną...
Ze statystyk wynika, że na Podkarpaciu spada bezrobocie - bez pracy jest o 0.8 proc mniej niż w roku ubiegłym i stopa bezrobocia obecnie  wynosi 8.8 proc. Wzrasta produkcja, ale zarobki są znacznie niższe niż w innych regionach Polski. W porównaniu do średniej krajowej nawet o 14 proc. Władysława Jastrzębska...
Na Podkarpaciu wzrosła liczba wypadków przy pracy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny w pierwszych trzech kwartałach tego roku wypadkom przy pracy uległo ponad 2300 osób - 5 osób zginęło, a 11 odniosło ciężkie obrażenia. Jednak w przeliczeniu na tysiąc pracujących, w naszym województwie było stosunkowo...
97 tysięcy osób skorzystało w ubiegłym roku na Podkarpaciu ze świadczeń pomocy społecznej. 71 tysięcy dostało pomoc finansową - w tym ostatnim przypadku to spadek o 9,4 proc. - poinformował Urząd Statystyczny w Rzeszowie. W 2017 roku na świadczenia pomocy społecznej w województwie podkarpackim wyniosła prawie 211 mln zł, w...
Strona 5 z 7

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj