Wzrosła liczba turystów odwiedzających województwo podkarpackie. GUS podaje tę informację na podstawie udzielonych noclegów w obiektach turystycznych. I tak w pierwszych trzech kwartałach tego roku w 650 obiektach tego typu, jakie istnieją w naszym województwie, zatrzymało się łącznie 1 milion 200 tysięcy osób. To prawie 30 tysięcy osób więcej niż...
Na Podkarpaciu jest coraz mniej studentów. Podane właśnie przez GUS dane dotyczą wprawdzie roku 2018, ale potwierdzają trwający od kilku lata trend. Jeszcze w 2015 roku w naszym województwie było ponad 56 tysięcy osób studiujących, a na koniec grudnia ubiegłego roku o 10 tysięcy mniej. Oznacza to, ze w trzy...
Wrzesień był dobrym miesiącem dla podkarpackiej gospodarki. W porównaniu z danymi sprzed roku wzrosła m.in. wartość produkcji sprzedanej, oddano więcej mieszkań, a w rolnictwie większy był skup żywca rzeźnego i mleka. Jak podaje GUS zmalała także liczba bezrobotnych. W urzędach pracy zarejestrowanych było 72,7 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego...
Rzeszów i Sędziszów Małopolski to jedyne podkarpackie miasta, które się nie wyludniają - wynika z raportu GUS. Jak mówi dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan, w przypadku Sędziszowa zadziałał efekt poszerzenia granic. Z kolei Rzeszów to miasto wojewódzkie, które ciągle się rozwija i jest lokomotywą regionu. Ma bardzo wysoki przyrost...
Na Podkarpaciu jest coraz więcej osób starszych, którzy wiek produkcyjny mają już za sobą. Jak informuje GUS liczba kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym w ciągu roku wzrosła o prawie 11,5 tysiąca do 427 tysięcy. W tej liczbie jest coraz więcej ludzi, którzy przekroczyli 85 rok życia.    Temu zjawisku...
W województwie podkarpackim wzrosła liczba przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób . Zwiększyło się w nich również zatrudnienie. Dane opublikowane przez GUS dotyczą ubiegłego roku i wskazują , że  pod względem liczby mikroprzedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców Podkarpacie nadal zajmuje ostatnie miejsce wśród województw. W 2018 roku w województwie  działalność...
Strona 3 z 7

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj