Na Podkarpaciu rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym.  Coraz mniej jest natomiast tych co pracują i są jeszcze w wieku przedprodukcyjnym . Jak podaje GUS , na koniec  ubiegłego roku liczba osób w naszym województwie, które zakończyły pracę zawodową  wzrosła o ponad 11 tysięcy - do prawie 334 tysięcy.  Grupa...
W ubiegłym roku  nieznacznie zmniejszyła się liczba wypadków przy pracy w województwie podkarpackim.  Jak informuje Główny Urząd Statystyczny nasz region należy do tych, gdzie wypadków, w przeliczeniu na 1 tys. pracujących, jest stosunkowo niewiele. W 2019 roku, według wstępnych danych,  na Podkarpaciu doszło do 3,3 tys. wypadków przy pracy. Odnotowano...
GUS poinformował, że na koniec 2019 roku w urzędach pracy w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 75,5 tys. osób bezrobotnych. Pod względem wykształcenia największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – prawie 28 procent. Najmniej bezrobotnych jest wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym -11 procent. Natomiast wśród osób które...
Gospodarka województwa podkarpackiego w pierwszym miesiącu tego roku zanotowała wzrost najważniejszych wskaźników. Jak podaje GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 254 tys. osób i było o 2,3% wyższe niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wyniosła 8,3 % - o 0,7 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. Styczniowe wynagrodzenie w...
Ponad 50 tysięcy mieszkańców województwa podkarpackiego pracuje w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Według danych GUS, dwa lata temu w regionie działało 730 takich firm. Zdecydowana większość, bo 3/4 z nich, to zakłady zatrudniające do 9 pracowników. Natomiast co dwudziesta firma daje pracę więcej niż 250 osobom. Ogółem kapitał zagraniczny...
5017 osób zmarło na raka w województwie podkarpackim w roku 2018. Takie dane opublikował GUS w związku z obchodzonym wczoraj światowym dniem walki z rakiem. Częściej na choroby nowotworowe w naszym województwie umierają mężczyźni niż kobiety. Więcej zgonów jest też wśród mieszkańców wsi niż miast. Z danych GUS-u wynika, że...
Strona 1 z 7

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj