Wojewódzkie obchody święta Niepodległości na Podkarpaciu miały miejsce w Rzeszowie. Po mszy świętej w rzeszowskiej farze oficjalna część uroczystości odbyła się pod pomnikiem pułkownika Leopolda Lisa Kuli.Po przyjęciu meldunku przez dowódcę garnizonu Rzeszów i podniesieniu na maszt biało-czerwonej flagi rozpoczęła się główna część uroczystości. Jak mówiła podczas niej wojewoda podkarpacki...
Wojewoda podkarpacki i dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Dokument precyzuje kwestie wymiany informacji pomiędzy sygnatariuszami, zasady udzielania pomocy przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej organom administracji rządowej z terenu województwa podkarpackiego w przypadku zdarzeń zagrażających...
Dokładnie 51 podkarpackich gmin otrzymało promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To ponad 8 mln złotych. Gminy dołożą do inwestycji około 20 proc. kosztów z własnych budżetów. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi i nawałnic w latach 2010-2016. Samorządowcy mówią, że promesy to duże...
Dr n. med. Marek Wojtaszek został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej. Z kolei w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego konsultantką została mgr Barbara Syrek. Powołania na te funkcję z dniem 1 listopada wręczyła obojgu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Dr Marek Wojtaszek pracuje jako starszy asystent w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii...
Ponad 5 milionów złotych na dwie placówki wojewódzkie i ponad 4 miliony na powiatowe - premier zdecydowała o przekazaniu pieniędzy z rezerwy ogólnej na ośrodki medyczne na Podkarpaciu. Rządowe fundusze w 80 procentach pokryją wydatki inwestycyjne w siedmiu placówkach regionu. Podległy marszałkowi podkarpackiemu Zespół Specjalistyczny przy ul. Warzywnej w Rzeszowie...
327 pracowników oświaty z regionu otrzymało dziś medale i odznaczenia państwowe. W przededniu Święta Edukacji Narodowej szczególnie zasłużonym nauczycielom i pracownikom szkół wręczyły je kurator oświaty Małgorzata Rauch i wojewoda Ewa Leniart Najwyższe wyróżnienie - Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostała Anna Woś nauczycielka Centrum Edukacji Zawodowej...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj