W terminalu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka można oglądać wystawę "Na Twojej ziemi przyszło mi śpiewać pieśń Twojego kraju". Wystawa została przygotowana przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej w ubiegłym roku, jako wydarzenie towarzyszące festiwalowi filmowemu poświęconemu Fredowi Zinnemannowi w Rzeszowie. Plansze pokazują wywodzące się z Podkarpacia sławne postaci pochodzenia...
Dziewiętnastowieczna synagoga w Kolbuszowej, po ponad dwóch latach remontu, została dzisiaj uroczyście otwarta jako Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej miejscowej biblioteki . Synagoga jest jedynym budynkiem po społeczności żydowskiej, jaka do II wojny światowej stanowiła połowę mieszkańców. We wrześniu 1941 r. Niemcy utworzyli w Kolbuszowej getto,  w którym zamknęli ponad dwa...
W  Przemyślu wspominano  dziś Żydów - mieszkańców  miasta zamordowanych przez hitlerowców po likwidacji getta. Uroczystości zorganizowano w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Odbyły się przy tablicy upamiętniającej zamordowanych Jak mówili uczestnicy obchodów :"każdy powinien pamiętać o tym, co było kiedyś bardzo złe i niepotrzebne, że zginęli ludzie To...
W 15 miejscowościach regionu odbywają się dziś uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu. W obchody włączyła się m.in. Dębica. Podczas II wojny światowej w hitlerowskim obozie pracy przymusowej w nieodległym Pustkowie zostało zamordowanych, lub zmarło z głodu i chorób 7,5 tys. Żydów, 5 tysięcy jeńców radzieckich oraz...
W Jarosławiu dziś obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Rozpoczną się one o 9.30 uroczystościami na miejscowym cmentarzu żydowskim. Potem w Opactwie Sióstr Benedyktynek odprawione zostanie nabożeństwo podczas którego będą odczytane nazwiska Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów oraz nazwiska Żydów, którzy zginęli wraz z nimi. W południe natomiast odbędzie...
Prof. Shimon Redlich jest człowiekiem przez duże "C" - mówi prof. Wacław Wierzbieniec, autor laudacji. Dziś na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się uroczystość wręczenia profesorowi dyplomu Honoris Causa uczelni. Prof. Redlich urodził się w 1935 roku we Lwowie, jako dziecko przeżył holokaust, uratowany przez Polaków i Ukraińców. Jest historykiem, w pracy...
Strona 1 z 18

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj