W cyklu audycji Agrowedrówki Autorki Ewa Szeliga i Jolanta Danak rozmawiają z zaproszonymi gośćmi o unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego wykorzystaniu na Podkarpaciu. PROW to program, który ma duży wpływ na rozwój regionu w wielu aspektach. Nastawiony jest na: poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu i zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Dzięki poprzedniej jak i obecnej perspektywie podkarpacka wieś się zmienia. Nastąpił rozwój gospodarstw rolnych, przedsiębiorczości, ale przede wszystkim poprawiła się infrastruktura na terenach wiejskich przez co wzrósł poziom życia na wsi.

Agrowędrówki (15.12.2019)

Agrowędrówki (08.12.2019)

Agrowędrówki (01.12.2019)

Agrowędrówki (24.11.2019)

Agrowędrówki (17.11.2019)

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj