I. Część ogólna.

 1. Organizatorem Plebiscytu jest:
  Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. adres: 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 3

 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla słuchaczy programu Polskiego Radia Rzeszów głosujących na przedstawiane na jego antenie i na stronie www.radio.rzeszow.pl poszczególne propozycje płytowe.

 3. W plebiscycie mogą brać udział materiały muzyczne bez względu na gatunek muzyki na nich zawarty.

 4. W plebiscycie mogą brać udział materiały muzyczne wykonawców z terenu Podkarpacia wydane zarówno w oficjalnym obiegu jak i w sposób własny w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 5. Termin nadsyłania materiałów muzycznych mija 10 stycznia 2018 r. Płyty CD można dostarczać osobiście do siedziby Polskiego Radia Rzeszów, ul. Zamkowa 3 (redakcja muzyczna) lub przesłać pocztą z dopiskiem "WERBEL 2017" oraz z podpisanym niniejszym regulaminem - podpis Wykonawcy oznacza akceptację treści regulaminu. Wykonawcy zgłaszający się do Plebiscytu składają oświadczenia, że ich materiały muzyczne nie naruszają praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.

II. Zasady plebiscytu:

 1. Na podstawie nadesłanych do redakcji płyt, jury wybiera zwycięzcę Plebiscytu "Werbel - 2017" oraz 10 płyt, kandydatów do Nagrody Publiczności.

 2. Kandydatami do statuetki "Werbel -2017" zostają, wykonawcy, którzy w 2017 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym.

 3. Kandydatami do Nagrody Publiczności zostają wykonawcy, którzy w 2017 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym. Warunkiem przystąpienia do konkursu "Nagroda Publiczności" jest przedstawienie płyty w trybie ust. 1.

 4. Każdemu kandydatowi "Nagrody Publiczności" przypisany zostaje numer, którym trzeba będzie posługiwać się przy głosowaniu SMS.

 5. Nominacje zostaną ogłoszone na antenie Polskiego Radia Rzeszów w dn. 22.01.2017 r. w paśmie programowym 12.00 - 15.00 oraz na www.radio.rzeszow.pl.

 6. Finał plebiscytu odbędzie się 23.02.2018 r. w Klubie Lukr w Rzeszowie

 7. Głosowanie SMS na Nagrodę Publiczności trwa od 22.01.2018 r. godz. 12.00 do 16.02.2018 r. godz. 23:59.

 8. Przebieg głosowania SMS będzie w czasie rzeczywistym publikowany na stronie www.radio.rzeszow.pl.

 9. Aby wziąć udział w głosowaniu należy za pośrednictwem wiadomości SMS wskazać kandydata do Nagrody Publiczności. W jednym SMS można oddać głos tylko na jednego wykonawcę, w przeciwnym wypadku SMS zostanie rozpoznany jako nieważny.

 10. Każdy głosujący w plebiscycie może wysłać dowolną ilość wiadomości SMS.

 11. Głosowanie za pomocą SMS jest dostępne dla abonentów wszystkich sieci. Odbywa się ono poprzez wysłanie na wskazany numer wiadomości SMS (opłata 1 zł/1,23 zł VAT).

 12. Nominacje oraz statuetkę "Werbel - 2017" przyznaje Jury w składzie:
  • Maciej Gnatowski - przewodniczący
  • Adam Głaczyński - członek
  • Jerzy Szlachta - członek
  • Janusz Jaracz - członek
 13. SMS-y wysłane z Internetu nie biorą działu w Plebiscycie.

 14. Zwycięzcy Plebiscytu:
  Otrzymują statuetkę "Werbel - 2017" oraz nagrodę w postaci 20 godzin nieodpłatnego wynajmu studia nagrań Radia Rzeszów wraz z realizatorem dźwięku otrzymuje wykonawca wybrany w głosowaniu jawnym przez Jury.
  Zwycięzcą Nagrody Publiczności zostaje wykonawca, na którego płytę oddano największą liczbę ważnych głosów łącznie wysłanych SMS. Laureat nagrody publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

 15. Postanowienia końcowe.
  Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu głosowania w Plebiscycie za pośrednictwem SMS, należy przesyłać w okresie 3 dni od momentu zakończenia Plebiscytu na adres:
  Polskie Radio Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.

 16. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu SMS, wynikające z funkcjonowania sieci komórkowych, jak również za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług podwykonawców w zakresie organizacji konkursu i koncertu.

 17. Zwycięzcy plebiscytu "Werbel 2017" zobowiązują się do darmowego koncertu w trakcie finału w/w plebiscytu w dniu 23.02.2018 w godzinach ustalonych przez Organizatora.
  Organizator zobowiąże się za wyżej opisany koncert do przeprowadzenia promocji zwycięskiego albumu na podstawie odrębnie sporządzonej umowy.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na każdym etapie plebiscytu.

Polskie Radio Rzeszów

Adres:
Zamkowa 3
35-032 Rzeszów
Telefon:
+48 17 852 15 01
Faks:
+48 17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Antena: + 48 17 222 22 22

Newsroom: +48 17 875 01 50

Studia terenowe

Ostatnie komentarze

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj