Polskie Radio Rzeszów S.A. jest zobowiązane do informowania o nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego lub innego podmiotu realizującego kampanie społeczne. Zobowiązanie jest realizowane m.in. poprzez umożliwienie bezpłatnego nadawania spotów prezentujących kampanie społeczne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 8750 219. 

Niezbędne dokumenty można pobrać w polu poniżej

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj