Wyświetlenie artykułów z etykietą: gość dnia

Ogólnopolski Strajk Kobiet wpisuje się w trwające od jesieni protesty kobiet - ocenia dr Anna Pięta-Szawara, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na początku była to reakcja na plany zaostrzania prawa aborcyjnego, ale dziś Polki mają wiele nowych postulatów. Dotyczą one szeroko rozumianych praw kobiet jako praw człowieka, ale także antydemokratycznych działań podejmowanych przez władze - wyjaśnia politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dr Anna Pięta-Szawara zauważa, że w całej Europie dochodzą do głosu ugrupowania i partie nacjonalistyczne, populistyczne i prawicowe. W ich programach nacisk jest położony na tradycyjne role kobiet, związane przede wszystkim z rodziną i macierzyństwem.

Nasz gość zwraca też uwagę, że w Polsce rośnie liczba kobiet aktywnych w polityce, ale proces ten postępuje bardzo wolno. Obecnie w parlamencie jest około 23 procent pań. Według badań dopiero 30-procentowy udział kobiet w dowolnym gremium przekłada się na możliwość podejmowania decyzji uwzględniających interesy tej grupy.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Wejście w życie 1 października zmienionych przepisów o wieku emerytalnym to duże wyzwanie dla zakładu ubezpieczeń społecznych. Jak powiedział na naszej antenie członek zarządu ZUS Marcin Wojewódka, w ostatnim kwartale przybędzie około 330 tys. świadczeniobiorców, którzy ukończą 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w gdy chodzi o mężczyzn. Już wkrótce w każdym oddziale ZUS uruchomione zostaną specjalne stanowiska informujące o prawach osób przechodzących na emeryturę. Każdy też będzie mógł sprawdzić na specjalnym arkuszu kalkulacyjnym potencjalną wysokość emerytury w dniu nabycia praw, by móc podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aktywności zawodowej. Wiceprezes ZUS zapewnia, że zakład przygotowuje się także do uproszczenia obowiązującej dokumentacji i wprowadzenia bardziej zrozumiałego dla klientów języka

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Lider podkarpackiego PSL uważa, że proponowana nowelizacja ustawy o ochronie przyrody nie rozwiąże problemu niekontrolowanej wycinki drzew. Zmianami we środę zajmie się Sejm.

Poseł Mieczysław Kasprzak, powiedział na naszej antenie, że nowelizacja jest prosta i prowadzona bez konsultacji społecznych. Przypomniał, że zmiany zakładają pięcioletni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na gruntach objętych wycinką oraz nakładają na gminy obowiązek ewidencjonowania wycinki. "Ma to się odbywać bez dodatkowych pieniędzy dla samorządów" - dodał Kasprzak. Jego zdaniem nowelizacja wymaga poważnej dyskusji sejmowej nad wprowadzeniem innych poprawek w ustawie o ochronie przyrody.

Poseł opowiedział się także za finansowaniem przez państwo łowieckiej kontroli nad dziką zwierzyną. Mieczysław Kasprzak zapowiedział złożenie interpelacji poselskiej w sprawie finansowania odstrzału dzikich zwierząt.

Podkarpacka Izba Rolnicza na naszej antenie przedstawiła niedawno swoje stanowisko, z którego wynika, że szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta są coraz większe, a zapowiadana nowelizacja ustawy łowieckiej nie weszła w życie.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Szkody łowieckie na Podkarpaciu co roku są większe, najbardziej zniszczone są zasiewy rzepaku - powiedział na naszej antenie prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman. Tymczasem zapowiadana nowelizacja ustawy łowieckiej nie weszła w życie, bo brakuje pieniędzy na realizację zaproponowanych rozwiązań.

Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej z niepokojem patrzy też na perspektywy producentów buraków cukrowych. Po likwidacji limitów cukrowych i spadku cen surowca może dojść do zmniejszenia produkcji.

Zdaniem Bartmana koncern Suedzuker, który zaproponował producentom niekorzystne warunki powinien zweryfikować swoją decyzję. Być może problem trzeba będzie rozwiązać na szczeblach między rządem polskim i niemieckim - dodał nasz gość.

Prezes Izby Rolniczej uważa również, że zakazy epidemiologiczne związane z ptasią grypą powinny być złagodzone. W przeciwnym razie stracą producenci drobiu. Cały czas obowiązuje zakaz wypuszczania kur na wybiegi. Za niedostosowanie się do tego zalecenia rolnikom grożą kary finansowe.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie zapewnia, że nie będzie zwolnień w Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu. Nowy organ łączący kompetencje administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej funkcjonuje od wczoraj. 

Tomasz Janeczek mówił w Polskim Radiu Rzeszów, że dotychczasowi pracownicy do końca maja dostaną propozycję z nowymi warunkami zatrudnienia, które będą mogli przyjąć lub odrzucić. Nasz gość zastrzegł jednak, że na umowy nie będą mogli liczyć byli pracownicy lub współpracownicy SB. Tomasz Janeczek zaznaczył, że celem powstania Krajowej Administracji Skarbowej jest likwidowanie luki w podatkach. Jego zdaniem teraz łatwiej będzie można wykorzystać potencjał różnych instytucji. Wcześniej bowiem - zdaniem naszego gościa - często dochodziło do sytuacji, że np. dwa różne organy kontrolowały jednego podatnika równocześnie, nie było też m.in. dobrej wymiany informacji pomiędzy instytucjami.

W Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu zatrudnionych jest prawie 3,5 tys osób. Pracują w urzędach skarbowych, Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym wraz z delegaturami oraz oddziałami celnymi. Ich działania nadzoruje Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Dziś - w rocznicę stracenia Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu towarzyszy z IV Zarządu WiN - obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Szef rzeszowskiego IPN dr Dariusz Iwaneczko, przypomniał na naszej antenie, że genezy antykomunistycznego podziemia należy szukać w momencie wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie. Wtedy to żołnierze AK stali się tymi, którzy powinni zostać wykluczeni z życia publicznego, poddawano ich represjom m.in. wywożąc do gułagów w ZSRR.

Według szacunków badaczy, w różnych formach działalności antykomunistycznej po 1944 roku uczestniczyło od 80 do nawet 100 tysięcy osób. Były wśród nich m.in. konspiracja cywilna, wywiad i walka zbrojna, której specyficzną formą było rozbijanie więzień oraz aresztów śledczych i uwalnianie aresztowanych.

Na Podkarpaciu do ataków na więzienia doszło m.in. w Rzeszowie, Przemyślu i Brzozowie.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj