Wyświetlenie artykułów z etykietą: gość dnia

Na Podkarpaciu jest więcej ludzi w wieku emerytalnym niż młodych. Najnowsze analizy demograficzne po raz pierwszy pokazały taki wynik. Osób starszych jest 400 tys., natomiast poniżej 17 roku życia - 390 tys. To dlatego, że w wiek emerytalny wchodzi pierwszy powojenny wyż demograficzny - wyjaśniał na naszej antenie Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Jednocześnie wciąż liczba osób aktywnych zawodowo sytuuje Podkarpacie w czołówce krajowej. Jest to 1 mln 300 tys. ludzi.

Z symulacji ZUS-u wynika, że w związku z nową ustawą emerytalną jesienią tego roku o 25 procent wzrośnie liczba osób uprawnionych do zasiłków. Takiego wyniku nie jest pewien nasz gość. Zdaniem dyrektora Urzędu Statystycznego, ze względu na wysokość emerytur wiele osób będzie chciało nadal pracować.

Gość Radia Rzeszów uważa, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Polacy nie będą chcieli wracać do kraju. Brexit spowodował jednak, że zmalała liczba chętnych do emigracji. Dodatkowo, malejąca stopa bezrobocia może spowodować, że młodzi ludzie nie będą chcieli wyjeżdżać z Podkarpacia - uważa Marek Cierpiał-Wolan.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
czwartek, 20 kwietnia 2017 09:56

Witold Olech o przerwie w pracy sędziów

W całym kraju o godz. 12.00 sędziowie rozpoczną półgodzinną przerwę w pracy. Ponieważ nie mogą strajkować, swojej akcji nie nazywają protestem, a jedynie zebraniami, podczas których jak określono zajmą się "utworzeniem forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego".

Witold Olech, sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie i przedstawiciel rzeszowskiego okręgu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia powiedział na naszej antenie, że to będą spotkania, o które w zeszłym miesiącu apelowały krajowe zgromadzenia sędziów. Podczas dzisiejszych zebrań sędziowie będą rozmawiać też o sytuacji w sądownictwie i projektowanych przez PiS zmianach przepisów.

Sędzia Olech dodał, że półgodzinne zebrania nie powinny spowodować, że z wokandy spadną zaplanowane na dzisiaj rozprawy.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Ponad 20 tysięcy uczniów III klas gimnazjum na Podkarpaciu przystępuje dzisiaj do trzydniowego egzaminu końcowego. Jest to jeden z ostatnich roczników, które czeka ten sprawdzian, bo od 1 września, zgodnie z harmonogramem reformy systemu oświaty, gimnazja będą stopniowo wygaszane.

Jak powiedział na naszej antenie podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, gimnazjaliści nie odczują zbytnio skutków reformy. Tegoroczni absolwenci gimnazjum będą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, a dwa ostatnie roczniki w swoich dotychczasowych placówkach.

Zdecydowana większość gimnazjów z Podkarpacia zostanie włączona do szkół podstawowych, natomiast 37 samodzielnych gimnazjów, na 559 do tej pory istniejących, zostanie całkowicie wygaszonych.

Podkarpacki wicekurator oświaty powiedział na naszej antenie, że jedną z ważniejszych zmian w zreformowanych szkołach podstawowych będzie utworzenie gabinetów przedmiotowych lub doposażenie istniejących. Chodzi o klasopracownie do nauki fizyki, biologii i chemii. O to, w dużej mierze, muszą zadbać samorządy - stwierdził Stanisław Fundakowski.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Do końca roku w 90 procentach ma być kompletna podkarpacka brygada obrony terytorialnej - zapowiedział jej dowódca płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk. W tym tygodniu rozpoczną się pierwsze praktyczne szkolenia żołnierzy tej formacji i zdaniem gościa Polskiego Radia Rzeszów będzie to czas, aby się poznać i wyrównać zdobyte do tej pory umiejętności.

Jest wielu młodych ludzi, którzy chcą wstąpić do brygady i wiązać swoje życie z wojskiem. Nie brakuje też kadry oficerskiej i podoficerskiej, która wywodzi się w tego regionu - dodał płk Mikołajczyk. Część oficerów przeszła do obrony terytorialnej z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a część stanowią młodzi oficerowie.

Na początek skoncentrowano się na organizacji dowództwa i pododdziałów w powiatach w centrum regionu, ale jak dodał płk Mikołajczyk, już w połowie roku powstaną kolejne bataliony w Sanoku, Jarosławiu, Nisku i Dębicy.

Zdaniem gościa Polskiego Radia Rzeszów, podkarpacka brygada obrony terytorialnej ma komfortową sytuację, jeśli chodzi o sprzęt. MON zapowiedziało zakup nowoczesnego wyposażenia na poziomie jaki mają wojska operacyjne.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
sobota, 15 kwietnia 2017 09:08

E. Białogłowski - Jak obchodzić Wielkanoc?

Święta Wielkanocne - podobnie jak Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi, jednak w przypadku Wielkanocy - przygotowanie do jej nadejścia celebrowane jest w świątyni - podkreśla biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski.

W przeciwieństwie do Wigilli Bożego Narodzenia, w Wigilię Paschalną wycisza się spotkania z bliskimi. Są one przenoszone na Niedzielę Wielkanocną. Dziś natomiast w kościołach święcone są pokarmy - chleb, wędlinę, chrzan oraz oczywiście jajko - ludowe interpretacje tych symboli z koszyczka są głęboko związane z Męką Pańską. Jak zauważa Edward Białogłowski podczas święcenia pokarmów w frekwencja w kościołach jet większa niż w samą Wielkanoc.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

W Wielki Piątek - dzień w którym częściej niż zwykle mówimy o cierpieniu, przemijaniu i śmierci warto pomyśleć o ludziach, którzy z takimi uczuciami zmagają się na co dzień - pacjentami hospicjów.

Onkolog, dr Andrzej Mruk, kierownik oddziału paliatywno - hospicyjnego w Rzeszowie przyznaje, że jeśli ktoś trafia do hospicjum, trzeba liczyć się z tym, że odejdzie. W takich sytuacjach bardzo ważne jest wsparcie rodziny, którego niestety czasem brakuje. Często członkowie rodziny pacjentów są zaskoczeni pogarszającym się stanem zdrowia a w konsekwencji śmiercią swoich bliskich. To dlatego, że nie zdecydowali się ich odwiedzić w ciężkich chwilach. Dla samych pacjentów bardzo ważna jest nadzieja, przed której utratą trzeba ich uchronić - zdarzają się bowiem przypadki, że pacjent hospicjum wraca do zdrowia.

Andrzej Mruk podkreśla, że podczas opieki nad pacjentami w hospicjum lekarze walczą o to aby ulżyć im w cierpieniu. By - nawet jeśli śmierć jest nieuchronna - ból nie towarzyszył jej nadejściu.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj