II Podkarpackie Forum Obywatelskie w Rzeszowie
Fot. Urząd Marszałkowski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego regionu, wójtowie, burmistrzowie, radni oraz przedstawiciel pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego dyskutowali w Rzeszowie o tym jaka jest, a jaka być powinna współpraca pomiędzy trzecim sektorem, a samorządem i rządem.

W stolicy Podkarpacia odbyło się II Podkarpackie Forum Obywatelskie. Zdaniem podkarpackich organizacji w części gmin i powiatów ta współpraca jest wręcz wzorcowa, oparta na dialogu i zrozumieniu. Ale są i takie które nawet swoje obowiązki prawne, jak chociażby uchwalanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, traktują jako zło konieczne.

Podczas Forum sporo emocji wzbudził temat Narodowego Instytutu Wolności. Organizacje zaznaczały, że nie wiedzą jak będzie działał i jakie będą kryteria starania się o fundusze. Przedstawiciel pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego Piotr Filip zapewniał, że Instytut ma pomagać, a nie utrudniać działalność organizacji.

 

Podczas II Forum Obywatelskiego w Rzeszowie wręczone zostały Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów". Chodziło o docenienie wyróżniających się, często niewielkich, organizacji pozarządowych z regionu.

W kategorii "Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa" statuetka trafiła do Stowarzyszenie ESTEKA z Tarnobrzega. Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej uhonorowane zostało w kategorii "Kultura i tożsamość narodowa". Za działalność na polu "nauki, edukacji, sportu i środowiska" nagrodzony został Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" zostało docenione w kategorii.

"Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój" a w kategorii "Gospodarka, rynek pracy" za najlepszą organizację uznano Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania z Rzeszowa. Zarząd Województwa przyznał także dwa wyróżnienia, otrzymały je Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ze wsi Huzele oraz Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z Rzeszowa.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Artykuły powiązane

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj