Są umowy na kolejny odcinek S19 i obwodnicę Kolbuszowej
Fot. O.Hałabud

Firma Budimex wybuduje 10,5- kilometrowy i pół odcinek drogi ekspresowej S-19 Via Carpathia od węzła Podgórze w pow. niżańskim do Kamienia  w pow. rzeszowskim. Dziś podpisano umowę na realizacje inwestycji, która kosztować będzie ponad 333,5 mln zł. Trasa ma powstać w ciągu 34 miesięcy. 

Ruszyła także budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk. Dzisiaj została wbita symboliczna łopata pod inwestycję, której koszt przekroczy 52 miliony złotych. Prawie 44 miliony 300 tysięcy złotych to unijne dofinansowanie. Ponad 6-kilometrowa droga ma być gotowa za rok.

 

 

Zakres robót przy większej z tych inwestycji (S19) obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

Obiekty inżynierskie:
Planuje się budowę:
- 5 mostów
- 8 wiaduktów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem)
- 1 przejście dla zwierząt górą
- 5 przepustów o funkcji ekologicznej

Odcinek Podgórze-Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe-Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania. Na pozostałe dwa odcinki została już wybrana najkorzystniejsza oferta, ale podmioty, które brały udział w przetargach złożyły odwołania od tej decyzji.

Jak przypomniał obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, droga Via Carpatia połączy Kłajpedę z Salonikami. „Ta trasa to koncepcja świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który chciał, aby połączyć wszystkie nasze, sąsiadujące od południa i od północy państwa, w jedną oś komunikacyjną” – dodał.

Podkreślił, że droga ta będzie też osią komunikacyjną dla Polski Wschodniej, a poprzez drogę ekspresową S17 połączy się też z portami z północy kraju.

Chodkiewicz zaznaczył, że każda nowa droga przyciąga biznes, który tworzy nowe miejsca pracy. „Zatem to też szansa dla rozwoju regionów Polski Wschodniej. O tę Polskę tak bardzo mocno Prawo i Sprawiedliwość się rozbija, żeby ten region był równie ważny, jak pozostała część Polski” – powiedział.

Obecny na uroczystości szef sejmowej komisji infrastruktury poseł PiS Bogdan Rzońca powiedział, że trasa Via Carpatia jest bardzo ważna zarówno dla Podkarpacia, Polski Wschodniej, jak i tej części Europy. Dodał, że to w okolicach Rzeszowa będzie krzyżować się sieć dróg europejskich, czyli autostrada A4 i droga ekspresowa S19. „Spowoduje to ogromne ożywienie gospodarcze Podkarpacia jak i Polski Wschodniej” – zauważył.

Przypomniał, że rząd stara się wpisać szlak Via Carpatia w sieć bazową TEN-T - główny szlak transportowy UE.

Zdaniem Rzońcy budowa nowego szlaku zrewolucjonizuje system transportowy w Europie.

„Do tej pory bardzo dużo mówiło się o potrzebie budowy połączeń wschód-zachód. Oczywiście nie jesteśmy przeciwni takim połączeniom, ale zupełnie zapomniano o połączeniach północ-południe. I właśnie korytarz Via Carpatia ma służyć temu, aby zmienić ten obecny stan komunikacyjny w Europie” – powiedział.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła), na który w czwartek podpisana została umowa ma długość ok. 10,5 km.

Zadaniem wykonawcy, firmy Budimex, będzie m.in. zaprojektowanie tego odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi (w tym pięciu mostów i ośmiu wiaduktów) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Firma ma na wykonanie inwestycji 34 miesiące.

Odcinek S19 Podgórze-Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe-Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne. Na pozostałe dwa odcinki została już wybrana najkorzystniejsza oferta, ale podmioty, które brały udział w przetargach złożyły odwołania od tej decyzji.

Obecnie na Podkarpaciu kierowcy mogą korzystać już z ponad 30 km drogi ekspresowej S19. Na ponad 85 km tej trasy, na południe od Rzeszowa w kierunku granicy ze Słowacją, jest opracowywana Koncepcja Programowa. Niemal 35 km jest realizowanych w trybie projektuj–buduj, a ponad 19 km jest obecnie w przetargu.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.

(PAP) + inf własna

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Artykuły powiązane

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Zapoznaj się z Zasadami publikowania komentarzy na stronie radio.rzeszow.pl

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj