Wyświetlenie artykułów z etykietą: historia

sobota, 17 marca 2018 08:02

Nadawaliśmy z Wilna!

Zapraszamy Państwa do Wilna, skąd prowadziliśmy audycję Wolna sobota. W stolicy Litwy, tak mocno związanej z przeszłością Polski, można znaleźć wiele śladów naszej tradycji, kultury, nauki czy polityki, a język polski słychać na ulicach miasta.

Spacerowaliśmy ważnymi ulicami Wilna i odwiedzaliśmy miejsca związane z m.in. z Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Czesławem Miłoszem czy Józefem Piłsudskim. Na dłużej zatrzymaliśmy się w Polskim Teatrze Studiu, gdzie planowano premierę spektaklu poświęconego marszałkowi Piłsudskiemu. Z Polskim Studiem Teatralnym w Wilnie jesteśmy zaprzyjaźnieni, aktorzy tej sceny często występują w Teatrze Polskiego Radia Rzeszów.

Nie zapominamy także, że w tym roku mija 90 lat od uruchomienia w Wilnie polskiej rozgłośni radiowej - jednej z najstarszych w dziejach naszej radiofonii. Dziś te tradycje kontynuuje "Radio znad Wilii", w którym odwiedziliśmy kolegów radiowców.

Głosem po Wilnie oprowadzali słuchaczy prowadzący Adam Głaczyński i Iwona Piętak.

 

Albina Drzewiecka - nauczycielka, przewodniczka po Wilnie, oprowadza po bazylice św. Stanisława i św. Władysława - najważniejszej świątyni w Wilnie.

{mp3}podcast/inne/Wilno_Bazylika|Albina Drzewiecka - rozmawia Adam Głaczyński{/mp3}

 

{mp3}podcast/inne/Wilno_Muzeum_Mickiewicza|Wizyta w Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie{/mp3}

 

Waldemar Szałkowski - historyk, prezes Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka opowiada o Ostrej Bramie - jednym z symboli Wilna.

{mp3}podcast/inne/Wilno_Ostra_Brama|O Ostrej Bramie opowiada Waldemar Szałkowski{/mp3}

 

Waldemar Szałkowski - opowiada o najstarszych ulicach na Starówce Wileńskiej i znanych postaciach, które mieszkały na ul. Zamkowej.

{mp3}podcast/inne/Wilno_ulica_Zamkowa|O Starówce Wileńskiej opowiada Waldemar Szałkowski{/mp3}

 

Albina Drzewiecka - oprowadza po Cmentarzu Na Rossie, jednej z najważniejszych polskich nekropolii narodowych

{mp3}podcast/inne/Wilno_Rossa|Albina Drzewiecka - rozmawia Adam Głaczyński{/mp3}

 

Spektakl "Marszałek: żołnierz z ducha" poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, zrealizowane przez Polskie Studio Teatralne w Wilnie, przygotowane z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

{mp3}podcast/inne/Wilno_scenka_teatr|Z Lilią Kiejzik rozmawia Adam Głaczyński{/mp3}

 

Sygnał rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie, która powstała jako piąta w Polsce. Działała w latach 1927-1939

{mp3}podcast/inne/Wilno_Polskie_Radio_w_Wulnie_-sygnal_radia|Sygnał rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie w latach 1927-1939{/mp3}

 

Fragment nagrania z 1932 r. z rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie. Dyrektor rozgłośni Witold Hulewicz przedstawia słuchaczom Franciszka Żwirkę.

{mp3}podcast/inne/Wilno_Polskie_Radio_w_Wilnie_rozmowa_z_Franciszkiem_Zwirko|Witold Hulewicz przedstawia słuchaczom Franciszka Żwirkę (1932){/mp3}

 

Fragment audycji z 1938 roku  z rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie.

{mp3}podcast/inne/Wilno_Polskie_Radio_w_Wilnie_-sonda_uliczna|Reporter rozmawia nocą z mieszkańcami Wilna i pyta co robią i skąd wracają...{/mp3}

 

Radio Znad Wilii od ponad dwudziestu lat jest jednym z głównych ośrodków polskiej myśli i kultury na Litwie. Radio patronuje różnym projektom, promuje wydarzenia związane z Wilnem i Wileńszczyzną, jest rzecznikiem i środowiskiem budowy porozumienia ponad podziałami.

{mp3}podcast/inne/Wilno_Radio_Znad_Wilii|Z Bożeną Lenkiewicz i Renatą Butkiewicz z Radia znad Wilii rozmawia Iwona Piętak{/mp3}

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Na 18 planszach przedstawiona jest historia Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin nieśli pomoc prześladowanym Żydom. Wykorzystano bezcenną kolekcję przeszło 400 wywiadów z ostatnimi żyjącymi w Polsce Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Wystawę można oglądać w Muzeum Polaków Ratujących Żydów im Rodziny Ulmów w Markowej.

Losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, wyjaśnione są okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi. Ekspozycja przypomina, że w okupowanej przez Niemców Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, za pomoc Żydom groziła kara śmierci.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Będzie ją można oglądać w Markowej do 14 maja.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Politechnika Rzeszowska wydała album fotograficzny dokumentujący historię uczelni w ostatnich 55-latach. Na ponad 230 stronach znalazły się najważniejsze zdjęcia z Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a od 1974 roku Politechniki Rzeszowskiej.

Są tam m.in. fotografie z uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek uczelni przy ul. Wincentego Pola i zdjęcia pierwszych absolwentów. W publikacji znalazły się również fotografie bogato wyposażonych laboratoriów, unikatowej aparatury i zaplecza naukowo-dydaktycznego.

Sporo miejsca zajmują lotnicze tradycje Politechniki Rzeszowskiej.

Większość fotografii w albumie to zdjęcia autorstwa Mariana Misiakiewicza, który od ponad 46 lat dokumentuje najważniejsze wydarzenia z życia uczelni.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
środa, 14 marca 2018 12:51

Posłuchaj wykładu o zesłanych na Syberię

Miłośnicy najnowszej historii Polski będą mieli okazję wysłuchać dzisiaj wykładu pt. "Polscy zesłańcy na Syberii – mity i rzeczywistość". Wygłosi go dr hab. Mariusz Chrostek z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Naukowiec od lat zajmuje się badaniem literatury i historii przełomu XIX i XX wieku. Jest m.in. autorem monografii poświęconej polonistyce lwowskiej przed II wojną światową.

Wykład Mariusza Chrostka na temat polskich zesłańców na Syberii odbędzie się w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła o godz. 17.00.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
poniedziałek, 12 marca 2018 08:13

Spotkanie z historykiem UJ w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie zaprasza na spotkanie z historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Henrykiem Głębockim. Naukowiec opowiadał będzie o archiwach rosyjskich i ich znaczeniu dla badań nad polską historią i kulturą. Tytuł wykładu, który rozpocznie się o 15.00 w siedzibie uczelni - "Tam gdzie 'rękopisy nie płoną". Zostanie wygłoszony w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Spotkanie poprowadzi rektor prof. dr hab. Grzegorz Przebinda.

Dr hab. Henryk Głębocki pracuje w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie. Zajmuje się historią Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX w., zwłaszcza historią Polski i Rosji oraz historią PRL.

W nocy z 24 na 25 listopada 2017 r. został zatrzymany w Moskwie, gdzie prowadził kwerendę w moskiewskich archiwach i zbiorach bibliotecznych. Otrzymał nakaz opuszczenia Rosji i zakaz powrotu.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
niedziela, 11 marca 2018 12:11

Rocznica zbrodni na Polakach w Hucie Pieniackiej

W Przemyślu dziś uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni dokonanej 74 lata temu na polskiej ludności w Hucie Pieniackiej na Podolu. W wyniku akcji pacyfikacyjnej 28 lutego 1944 śmierć poniosło około 1000 osób - mieszkańców tej wsi oraz okolicznych miejscowości.

Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien”, wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Dziś o 15 w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Przemyślu odbędzie się msza święta w intencji zamordowanych, a godzinę później przy Pomniku Martyrologii Polaków w Hucie Pieniackiej i na Kresach - modlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Uroczystości organizują: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. ks. Bronisława Mireckiego, Przemyskie Rodziny Kresowe oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj