Wyświetlenie artykułów z etykietą: historia

wtorek, 10 kwietnia 2018 16:49

W Mielcu też pamiętają

W Mielcu uczczono pamięć Polaków pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzi, oraz ofiar katastrofy smoleńskiej. W ich intencji została odprawiona msza święta w Bazylice pod wezwaniem Św. Mateusza. W homilii ks. Kamil Kopyt zaapelował do obecnych o pamięć zarówno o ofiarach zbrodni katyńskiej jak i katastrofy smoleńskiej. Przypomniał słowa św. Pawła, że wszystko co dzieje się po kryjomu w tajemnicy, prędzej czy później stanie się jawne dzięki światłu prawdy.

Po mszy świętej złożono wiązanki biało czerwonych kwiatów przed tablicami pamiątkowymi oraz na mogile posła PSL z Ziemi Mieleckiej - Leszka Deptuły, który został pochowany na mieleckim Cmentarzu Komunalnym w Mielcu. Polityk zginął 8 lat temu pod Smoleńskiem.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 15:30

Konkurs: "Powiat jarosławski w drodze do niepodległości"

"Powiat jarosławski w drodze do niepodległości" - to hasło konkursu historycznego skierowanego do uczniów Ziemi Jarosławskiej.

Jego głównym celem jest ukazanie zaangażowania mieszkańców powiatu w odzyskiwanie niepodległości, prezentacja miejsc i wydarzeń związanych bezpośrednio z I wojną światową na ziemi jarosławskiej. Chodzi też o zwrócenie uwagi na strategiczny status Jarosławia – w kontekście rywalizacji austriacko – niemiecko – rosyjskiej w czasie Wielkiej Wojny.

Prace konkursowe można wykonywać indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach w formie prezentacji multimedialnej, filmu lub... pocztówki. Termin ich nadsyłania mija 8 czerwca.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha, Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” oraz Powiat Jarosławski.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
sobota, 07 kwietnia 2018 20:31

Rudnickie Orlęta

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Rudniku nad Sanem po raz trzeci zorganizowało uroczystości upamiętniające Rudnickie Orlęta.

Prezes Stowarzyszenia, Anita Gietka uważa, że po latach milczenia dzięki m.in. uroczystościom rocznicowym wszyscy mieszkańcy miasta wiedzą kim były Rudnickie Orlęta. Według niej pamięć trzeba przekazywać młodemu pokoleniu.

W uroczystościach zorganizowanych w kościele Św. Trójcy uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy oraz rodziny Orląt, ich dzieci i wnuki.

Ci, którzy walczyli o wolną, nie komunistyczną Polskę już nie żyją. Ich potomkowie mówią, że są dumni ze swoich przodków, nazywanych przez lata bandytami.

Prezes IPN, Jarosław Szarek zwrócił uwagę, że za patriotyzm w czasach stalinowskich płaciło się najwyższą cenę. W najlepszym przypadku było to wieloletnie więzienie.

 

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Wojewoda Ewa Leniart nie zdecydowała jeszcze o przyszłości Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną właściciel nieruchomości, na której znajduje się monument upamiętniający osoby, organizacje czy wydarzenia symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub promujący taki ustrój, powinien usunąć go do końca marca. Ojcowie Bernardyni tego nie zrobili dlatego  sprawa trafiła do wojewody.

Pierwszym krokiem było wystąpienie do rzeszowskiego IPN o wskazanie listy pomników,  do których odnosi się ustawa dekomunizacyjna. W oparciu o te informacje w uzasadnionych przypadkach wojewoda rozpocznie postępowanie administracyjne. Ustawa dekomunizacyjna nie określa terminu wszczęcia postępowania.

Przed tygodniem członkowie Fundacji Rzeszowskiej złożyli kolejny wniosek do Wojewódzkiego konserwatora Zabytków o wpisanie Pomnika Czynu Rewolucyjnego do rejestru zabytków.

 

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
sobota, 07 kwietnia 2018 09:05

O zniszczeniach wojennych w Jaśle

Z mieszkańcami Jasła spotkał się wczoraj poseł Arkadiusz Mularczyk. Przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie drugiej wojny światowej mówił m.in. o przygotowywanym raporcie dotyczącym kwoty tych strat. Zachęcał samorządy miast i samych mieszkańców do zebrania stosownych danych.

Gotowe wyliczenia mają już Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk i Lublin. Eksperci weryfikują też kwoty, które biuro odszkodowań wojennych sporządziło w 1947 r. Nie wyprzedzając ostatecznych wyliczeń może to być nawet bilion dolarów - uważa poseł Mularczyk.

Jasło zostało zniszczone w 1944 r. w 97 procentach. Zniszczone mienie mieszkańców i komunalne wyszacowane zostało po wojnie na kwotę od 300 do 500 mln strych złotych. Są też protokoły ze zniszczeń w zakładach pracy, oświacie i straty poniesione przez związki wyznaniowe.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje
piątek, 06 kwietnia 2018 13:34

Kolejne spotkanie muzealne w Krośnie

Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku będzie gościem kolejnych spotkań muzealnych w Krośnie.

Muzeum Podkarpackie zaprasza na dziś na godz. 17:00 na dyskusję dotyczącą ludobójstwa dokonanego na Polakach, obywatelach sowieckich, w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Od 1937 roku pod zarzutem przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej represjonowano ponad 139 tys. osób. Zamordowano, najczęściej strzałem w głowę, ponad 111 tys. Zdecydowaną większość tak zwanej operacji polskiej NKWD stanowili Polacy, ale wśród represjonowanych byli także Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Żydzi.

O tragedii całych rodzin skazanych jako zdrajców ojczyzny opowie autor wielu książek i publikacji poświęconych najnowszej historii Polski.

Dodatkowe informacje

  • Mapa Nie
Dział: Informacje

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj