Polskie Radio Rzeszów rozpoczęło cykl audycji USŁYSZ NASZE GŁOSY. Współtworzą ją osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje z nimi nasza dziennikarka Bernadeta Szczypta. Poruszane w programie tematy oraz ich realizacja to pomysły spotykającej się w Jarosławiu grupy tzw. self-awdokatów. Są to osoby niepełnosprawne, które w imieniu własnym i innych niepełnosprawnych mówią o swoich prawach i potrzebach. Audycja USŁYSZ NASZE GŁOSY będzie emitowana przez 13 miesięcy, w każdą ostatnią sobotę o 16:30. Jest realizowana we współpracy z jarosławskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach projektu Usłysz nasze głosy - Obywatel na pierwszym miejscu.

Zapraszamy do wysłuchania drugiej audycji, w której opisujemy proces powstawania Rad Zakładów Aktywności Zawodowej i Rady Liderów na wzór niemieckich rad warsztatowych, w których zasiadają osoby z niepełnosprawnościami. Ponad...
To pierwsza z trzech audycji, w których będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, aby osoby z niepełnosprawnością - pracownicy podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej - w jeszcze większym wymiarze angażowali...
Edyta Rucka jest szefową rzeszowskiego oddziału Fundacji Potrafię Pomóc. Oddział właśnie świętuje rok swojej działalności. Powstał aby pomagać rodzinom, które zmagają się z rzadką chorobą dziecka, szczególnie z Zespołem...
W Straszęcinie w gminie Żyraków w powiecie dębickim Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” prowadzi mieszkanie wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. To...
Strona 1 z 5

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj