Czy chcemy, czy nie, każdy z nas uczestniczy w życiu gospodarczym. W poznaniu zawiłości i zasad obowiązujących w gospodarce pomogą rozmowy ekonomistów i ludzi biznesu. Do udziału w programie zaprasza Anna Leśniewska.

W Rzeszowie odbyło się XII Forum Europa - Ukraina. Towarzyszyły mu Targi Wschodnie. Organizowane z myślą o nawiązaniu kontaktów biznesowych pomiędzy firmami z Polski i Ukrainy. W Polsce pracuje...
Boski Biznes to alternatywa dla śniadań biznesowych. Przedsięwzięcie, które skupia kobiety przedsiębiorcze z różnych branż. Comiesięczne spotkania otwarte, dają możliwość budowania biznesowego grona, którego głównym celem jest inspirowanie, motywowanie...
Mediacje dla biznesu, polska norma ADR, to idea współpracy i zarządzania konfliktami oparta na zaufaniu, wolności gospodarczej i swobodzie zawierania umów, a także jasnych regułach działania, uczciwej konkurencji i...
Swoje początki statystyka wywodzi z tradycji dokonywania spisów powszechnych, czyli zbierania informacji na temat ludności. Obecnie działania statystyczne stosuje się do opisu zjawisk masowych, również związanych z gospodarką.Na Wydziale...
Strona 10 z 29

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj