Czy chcemy, czy nie, każdy z nas uczestniczy w życiu gospodarczym. W poznaniu zawiłości i zasad obowiązujących w gospodarce pomogą rozmowy ekonomistów i ludzi biznesu. Do udziału w programie zaprasza Anna Leśniewska.

Wiadomości gospodarcze z komentarzem w rozmowie Anny Leśniewskiej z Rymwidem Solarczykiem ekonomistą, psychologiem....
Zapraszamy do wysłuchania cotygodniowych wiadomości gospodarczych. Z ekonomistą Arturem Chmajem z WSIiZ w Rzeszowie rozmawia Anna Leśniewska....
Projekt "Kampania Edukacyjna Dzieciaki w Biznesie" ma na celu zwiększenie wiedzy ekonomicznej dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz studentów uczelni rzeszowskich poprzez ich zaangażowanie i promowanie wiedzy ekonomicznej...
Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma, która ma umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych dotychczasowych struktur. Z zarządzającymi Izbą Skarbową w Rzeszowie rozmawia Anna Leśniewska....
Strona 29 z 29

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj