Po pierwsze gospodarka

Czy chcemy, czy nie, każdy z nas uczestniczy w życiu gospodarczym. W poznaniu zawiłości i zasad obowiązujących w gospodarce pomogą rozmowy ekonomistów i ludzi biznesu. Do udziału w programie zaprasza Anna Leśniewska.

Na terenie Elektrociepłowni Rzeszów kończy się budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Będzie ona stanowić główne źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla miasta. Zakład ma ruszyć pod koniec...
Trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna dotyczy legalności zatrudnienia. Wyniki kontroli PIP wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to...
GUS poinformował, że produkcja budowlano-montażowa, obejmująca prace o charakterze inwestycyjnym i remontowym, wzrosła w styczniu o 34,7 procent licząc rok do roku. Dane z tego obszaru gospodarki już dawno...
Banki mają obowiązek informacyjny, z którego (zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego) winny wywiązywać się rzetelnie z uwagi na dużą zmienność na rynkach finansowych. Ponadto obowiązek informacyjny łączy się...
Strona 1 z 14

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj